Individanpassad träning - Utveckla din individuella teknik och taktik

 

För de som vill ha den yttersta formen av individuell träning kan vi erbjuda individuellt anpassade träningar där man utgår från den individuella spelarens behov och mål.

Innan man börjar träna görs en screening av spelaren och ett utvecklingssamtal hålls för att skapa en så bra bild av spelaren som möjligt. Under samtalet sätts även mål med träningen upp.

Fördelarna med denna form av träning är att all instruktion och feedback blir väldigt personlig och antalet repetitioner i momenten ökar.

Denna träningsform kan bedrivas med 1-4 spelare samtidigt.
Pris: 1060 kr för 90 min träning inkl 6 % moms
Prisexempel vid 4 st spelare: 265 kr/spelare inkl 6 % moms

För mer information och beställning kontakta oss